Praktische organisatie

Voor meer info i.v.m. de praktische organisatie van de school, zie onderliggende pagina’s in het neervallende menu met de volgende onderwerpen:
Uurregeling van de lessen - voor- en naschoolse opvang - overblijven ’s middags met onderliggende pagina: maandmenu - avondopvang en studie - buitenschoolse opvang - leerlingenvervoer