Geen inschrijvingen mogelijk

Wegens de coronacrisis zijn er geen inschrijvingen mogelijk tot en met 19 april.

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Opvang op school

De komende 2 weken blijft de school open voor opvang.

Hou kinderen echter zoveel mogelijk thuis. Het principe is: Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. De vuistregel blijft dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen.

De opvang is voornamelijk bedoeld voor ouders die een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, …) uitoefenen en die geen andere opvang vinden.

Op school voorzien we opvang tussen 8.00 uur en 15.40 uur. De voor- en naschoolse opvang wordt verzekerd door de buitenschoolse kinderopvang ‘Ferm’. Ook de kinderen van het lager gaan vanaf 15.40 uur mee naar ‘Ferm’.

Kinderen kunnen gedurende de hele dag naar de opvang op school gebracht worden of van school afgehaald worden, dit voor ouders die in ploegen (vb zorg) werken of kunnen opgeroepen worden bij een crisissituatie. Via de hoofdingang aan het secretariaat kan je je kind afzetten of ophalen.

We willen jullie reeds bedanken om dit nu al zo goed op te volgen en om dit ook in de komende weken te respecteren.

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Onze nieuwe school

Onze nieuwe school

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Onze Website

Op onze website vind je nuttige informatie over onze school.

Naast de algemene info kan je hier ook een schoolkalender terugvinden, het menu van de maand en allerlei verslagen.

Voor een levendiger beeld van onze school verwijzen we graag naar onze facebookpagina ‘VBS de Weg-Wijzer’.

Foto’s van klasactiviteiten en kinderen worden enkel gedeeld aan de ouders via ons platform ‘gimme’.

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Volg ons op facebook

Voor recente berichtjes kan je ons volgen op facebook.

VBS de Weg-Wijzer

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten