Schoolraad

Het schoolbeleid wordt mede bepaald door een Schoolraad.

Afgevaardigden personeel:
Mw. Marleen Monbaillieu, Mw. Marieke Genbrugge en Mw. Katrien Oosterlinck

Afgevaardigden ouders:

Mw. Sofie De Heyn, Mw. Evelien Praet en Mw. Elke Van Daele

Afgevaardigden lokale gemeenschappen:

Mevr. Lut Wytynck, Dhr. Louis De Saeger en Dhr. Mario Goetmaekere

Voorzitter:
Mw. Katrien Oosterlinck

Secretaris:

Mw. Marieke Genbrugge

verslag laatste schoolraad:

schoolraad-170828-verslag

schoolraad-180220-verslag

bijlagen:

leerlingentelling-1-februari-2018-ww

lestijdenpakket-17-18

personeel-2017-2018

nascholingsplan-17-18

rapport-welbevinden-4-5-6

archief:

schoolraad-170612-verslag

Bij verwijzingen naar bijlagen of bijkomende info kan u zich wenden tot de directie.