Schoolraad

Het schoolbeleid wordt mede bepaald door een Schoolraad.

Afgevaardigden personeel:
Mw. Marleen Monbaillieu, Mw. Marieke Genbrugge en Mw. Katrien Oosterlinck

Afgevaardigden ouders:

Mw. Evelien Praet en Mw. Elke Van Daele

Afgevaardigden lokale gemeenschappen:

Mevr. Lut Wytynck, Dhr. Louis De Saeger en Dhr. Mario Goetmaekere

Voorzitter:
Mw. Katrien Oosterlinck

Secretaris:

Mw. Marieke Genbrugge

verslag laatste schoolraad:

schoolraad-190829-verslag

Bij verwijzingen naar bijlagen of bijkomende info kan u zich wenden tot de directie.