Avondopvang en studie

Er is gratis avondopvang tot 16.00 uur. Op woensdag is er opvang tot 12.30 uur.

De kinderen die langer opvang nodig hebben, kunnen naar Stekelbees. Om 15.45 uur worden zij door de begeleidsters van Stekelbees op school afgehaald. Op woensdag worden zij om 12.15 uur afgehaald.

Vanaf het 1ste leerjaar kunnen de kinderen in de studie blijven van 16.00 tot 17.00 uur. Kinderen die na de studie niet  afgehaald kunnen worden, gaan onder begeleiding naar Stekelbees.
Hoe worden de aanwezigheden voor de studie berekend?
De halve uren worden geteld vanaf het ogenblik dat de kinderen binnenkomen.